Referansekunder
Det skal lønne seg å velge profesjonell bistand i rekrutteringsprosessen!

Direkte rekruttering

Flex Bemanning har sterk kompetanse internt innenfor rekruttering. Våre medarbeidere har jobbet med rekruttering både «inhouse» i større internasjonale selskaper, samt hos byråer i en årrekke. Vi er sertifisert for bruk av testverktøy i rekrutteringsprosessen og vi bruker således alle midler vi kan for å minimere risikoen for en kostbar feilansettelse.

Vårt nettverk innenfor de bransjer vi opererer gjør at vi ofte finner rett kandidat til din bedrift uten å nødvendigvis annonsere rollen eksternt. Vi legger opp våre rekrutteringsprosesser i tråd med hver enkelt kundes behov, og vi følger alltid opp både deg som kunde og deres nyansatte medarbeider(e) i etterkant for å kontrollere at alt svarer til forventningene for begge parter.

Utleie av arbeidskraft

Flex Bemanning står parat til å hjelpe din bedrift med et supplement til deres faste ansatte, når behovet for midlertidig arbeidskraft skulle melde seg. Vi har til enhver tid tilgang til solide databaser med tilgjengelig personell innenfor de bransjer vi opererer i, og kan således raskt fylle deres behov. Vi tar oss av alt det praktiske i forhold til eventuelt søk, seleksjon, arbeidskontrakter, lønn etc og også oppfølging av vikarene på oppdrag i samarbeid med deg som kunde.

Vårt mål er å levere kompetente, motiverte og fornøyde vikarer som blir en integrert del av deres team og arbeidsplass for en kortere eller lengre periode. Våre priser på bemanning er svært hyggelige, mye takket være hvordan vår organisasjon er bygget opp. Dog går dette aldri på bekostning av den kvalitet som blir levert.